II Open Catalunya de Ball Sincronitzat

21 Maig 2017 a Reus - Catalunya.

last updated: 21/May/2017, 13:42

Marks in the final round = Classificació a la ronda final (T-C-I-S)

Technique = Tècnica
Composition = Coreografia
Image = Imatge
Show = Sincronització
Rank = Classificació

 01 - Duo SB / Juvenil / Promo* 
 02 - Duo SB / Jun-Abs / Promo* 
 03 - Duo TX / Juvenil / Promo 
 04 - Duo TX / Jun-Abs / Promo* 
 05 - Duo RB / Junior / Promo 
 06 - Duo JV / Juvenil / Promo 
 07 - Duo JV / Junior / Promo 
 09 - Grup SB / Juvenil / Promo 
 10 - Grup SB / Junior / Promo 
 11 - Grup SB / Absoluta / Promo 
 13 - Grup SB / Absoluta / Master 
 14 - Grup TX / Juvenil / Promo 
 15 - Grup TX / Junior / Promo 
 16 - Grup TX / Absoluta / Promo 
 17 - Grup TX / Absoluta / Master 
 18 - Grup RB / Juvenil / Promo 
 19 - Grup RB / Junior / Promo 
 20 - Grup RB / Absoluta / Master 
 21 - Grup JV / Juvenil / Promo 
 22 - Grup JV / Junior / Promo 
 23 - Grup JV / Absoluta / Master 
 08 - Grup COMBI / Senior / Promo 
 24 - Grup COMBI / Juvenil / Promo 
 25 - Grup COMBI / Junior / Promo 
 26 - Grup COMBI / Absoluta / Master 
 27 - Grup ESTIL / Juvenil / Promo 
 28 - Grup ESTIL / Junior / Promo 
 29 - Grup ESTIL / Absoluta / Promo 
 30 - Grup ESTIL / Junior / Master 

This list was generated by TopTurnier for Windows V8.3b.